Ceník služeb

od 1.9.2022

1. Stravné: 45,- Kč / den
Strava zahrnuje:
svačinku: 12,- Kč, oběd: 22,- Kč, odpolední svačina: 11,- Kč
Odpolední svačinku nelze odhlásit.

2. Příspěvek na provozní náklady na jeden provozní den a dítě: 120,- Kč
Platí se i po dobu nepřítomnosti dítěte v jeslích.

Doplňková služba – hlídání dítěte (jen v případě volné kapacity)
dopolední hlídání: 120,- Kč/den
hlídání celý jeden provozní den: 240,- Kč/den

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit jednotlivé ceny v závislosti na výši cen potravin, energií, atd.