Ceník služeb

od 1.1.2022

1. Stravné: 38,- Kč / den
Strava zahrnuje:
svačinku: 10,- Kč, oběd: 19,- Kč, odpolední svačina: 9,- Kč
Odpolední svačinku nelze odhlásit.

2. Příspěvek na provozní náklady na jeden provozní den a dítě: 70,- Kč
Platí se i po dobu nepřítomnosti dítěte v jeslích.

Doplňková služba – hlídání dítěte (jen v případě volné kapacity)
dopolední hlídání: 70,- Kč/den
hlídání celý jeden provozní den: 140,- Kč/den

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit jednotlivé ceny v závislosti na výši cen potravin, energií, atd.