Základní údaje

Základní údaje o Dětské skupině Jesle Prostějov

Jesle Prostějov jsou příspěvkovou organizací statutárního města Prostějov. Posláním Jeslí je péče o děti v dětské skupině, která je provozována v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Ve městě Prostějov jsou Jesle  provozovány nepřetržitě  již od jejich zřízení v roce 1967. Zpočátku se jednalo o zařízení o několika odděleních, které spadalo do oblasti zdravotnictví.

V dnešní době Jesle poskytují službu v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Oprávnění k provozování služby dětská skupina  jsme získali  23.11.2021 registrací do evidence poskytovatelů služby vedenou Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Hlavním předmětem činnosti organizace je:

Od ledna roku 2022 se  Dětská skupina Jesle Prostějov úspěšně stala členem Asociace dětských skupin.

Naše zařízení tvoří aktuálně jedno oddělení. Kapacita zařízení je 24 dětí od 1 do 3 let věku.

Přímou péči o děti vykonávají pečující osoby „tety“,  které splňují kvalifikační předpoklady dle  zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Poskytujeme tyto služby:

Adaptace: postupné zvykání nově příchozích dětí na nové prostředí a kolektiv. Adaptace dítěte trvá minimálně týden, dle potřeb dítěte se může prodloužit. Po absolvování adaptačního týdne dítě přechází na konkrétní službu.