Zápis dětí

Přijímání dětí do Dětské skupiny Jesle Prostějov, p.o. probíhá během celého roku

Způsob přihlášení dítěte:

Do žádosti vždy uvádějte datum nástupu dítěte a telefonní kontakt na rodiče.

Potřebné dokumenty:

Kritéria přijímaní:

Poskytované služby:

Do Jeslí jsou přednostně přijímány děti na každodenní docházku. Děti na zkrácený pobyt jsou přijímány jen v případě nevytížené kapacity zařízení.

Před přijetím dítěte do zařízení se sepisuje „Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“ (vzor ke stažení zde) na dobu určitou a to do konce školního roku. Následně při splnění podmínek rodiče (vazba na trh práce) je možné smlouvu prodloužit dodatkem.