Kdy do jeslí a kdy ne - postup v případě nemoci dítěte


19.10.2023 |

Milí rodiče,
blíží se podzimní sychravé počasí a s ním časté nemoci u našich dětí. Pročtěte si prosím následující krátké instrukce, jak postupovat při různých onemocněních dítěte. Materiál je sice zpracovaný pro MŠ, ale postupy jsou stejné jako v případě docházky dítěte do dětské skupiny. Postup při onemocnění dítěte je rovněž zpracován ve vnitřních pravidlech naší dětské skupiny a všichni rodiče jsou s tímto seznámeni při nástupu dítěte do skupiny (rovněž jsou pravidla  součástí smlouvy o poskytování služby). Prosím,  řiďte se těmito pokyny a pokud je dítě nemocné, dopřejte mu možnost uzdravení se v domácím prostředí, současně tím zabráníte šíření nemoci mezi ostatní děti v kolektivu a zaměstance naší dětské skupiny. Přeci naším společným cílem je spokojené a šťastné dítě .... a nemocné dítě se takto neprojevuje.

Děkujeme za pochopení a spolupráci