Režim dne v Jeslích

Průběh dne v Jeslích:

6.00 – 8.00 hod přijímání dětí, volná hra
8.00 – 8.30 hod postupné podávání svačiny
8.30 – 9.00 hod pohádka, výchovné zaměstnání, říkanky, zpívání
9.00 – 9.30 hod spontánní hry, pohybové hry (cvičení), tancování
9.30 – 10.45 hod příprava na pobyt venku a pobyt na zahradě
10.45 – 11.00 hod příprava na oběd
11.00 – 11.30 hod oběd
11.30 – 11.45 hod ukládání ke spánku
11.45 – 14:00 hod spánek a postupné vstávání
14.00 – 14.30 hod svačina
14.30 – 16.30 hod volná hra a předávání dětí domů

Dětem jsou po celý ten podávány tekutiny (čaje, stolní voda, džusy a ovocné šťávy). Dětem je během dne podávána také strava, která odpovídá zásadám zdravé výživy s ohledem na věkové zvláštnosti. Děti pijí z hrníčku a při jídle používají lžíci. Podle potřeby děti dokrmujeme.

Oblečení dětem v jeslích neposkytujeme (pouze ručníky a povlečení do postýlky). Vlastní oblečení dítěte (včet bot a přezůvek) je nutné označit jménem. Každé dítě má v šatně svou skříňku, označenou obrázkem, kterým má také označenu postýlku a věšák na ručník v koupelně. Dětem rovněž neposkytujeme jednorázové pleny a vlhčené ubrousky.

Děti během pobytu v Jeslích učíme základním hygienickým návykům. Během dne jsou podle schopností děti vysazovány na nočník nebo WC. Děti se postupně učí zvládnou i sebeobsluhu při mytí, oblékání a učíme je poznávat vlastní značku.